Kennisgeving melding activiteitenbesluit

Kennisgeving melding activiteitenbesluit

Dit item is verlopen op 09-12-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat de volgende melding is ontvangen.

• Voor :  voor het bouwen van een melkrundveestal en het gedeeltelijk  verhogen van de bestaande stal
Locatie :  Langheggerweg 1, 6351 AA Bocholtz
Verzenddatum :  24-11-2020
Dossiernummer :  139169

De melding – op grond van het Activiteitenbesluit – ligt met ingang van  24 november 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld.

Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.