Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 38

Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 38

Dit item is verlopen op 17-10-2014.

Het College van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat de volgende melding is ontvangen.

Naam inrichting: Schepers
Adres inrichting: Prickart 63 te 6351 AE Bocholtz
Soort inrichting: agrarisch
Aard van de melding: wijzigen grote werktuigberging

De melding – op grond van het Activiteitenbesluit – ligt met ingang van 4 september 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.