Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 38

Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 38

Dit item is verlopen op 31-10-2014.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer, bekend dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

Voor: het veranderen (onderbrengen slijterij) van de Plus supermarkt
Locatie: Gasthof 2 te Bocholtz, gemeente Simpelveld
Datum melding: 26 juni 2014
Dossiernummer: 36741

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn.

De melding ligt met ingang van donderdag 18 september 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.

Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.