Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 24

Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 24

Dit item is verlopen op 25-07-2014.

Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maken bekend dat (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer) de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen:

Het veranderen van Wijkzorgcentrum Simpelveld gelegen aan de Kloosterstraat 57, 6369 AB Simpelveld. De verandering betreft:
• het in gebruik nemen van een kapsalon en een zogenaamde Durpswinkel;
• het in gebruik hebben van een vetafscheider, riolering, een cv- en koelinstallatie en een gesloten WKO-systeem.

De melding ligt met ingang van donderdag 12 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld.

Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.