Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 24

Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 24

Dit item is verlopen op 25-07-2014.

Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maken bekend (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer) dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

• Het veranderen van het bedrijf Hoeve Scholtissenhof, gelegen Heiweg 1 te 6351 HP Bocholtz (gemeente Simpelveld). De verandering betreft:
- het inrichten en in gebruik nemen van een magazijnruimte als groente- en fruitwinkel;
- het opslaan van 2 barbecuegasflessen.

De melding ligt met ingang van donderdag 12 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld.

Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.