Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 23

Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 23

Dit item is verlopen op 12-07-2018.

Het College van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat de volgende melding is ontvangen.

  • Naam inrichting:         Cafetaria YoYo
  • Adres inrichting:         Minister Ruijsstraat 16 te 6351 CK Bocholtz

De melding – op grond van het Activiteitenbesluit – ligt met ingang van 30 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld.Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.