Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 23

Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 23

Dit item is verlopen op 18-07-2014.

Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer, bekend dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

• Het veranderen van het bedrijf Maatschap Spijkers-Kicken, gelegen Baneheide 26 te Simpelveld. De verandering betreft:
- beëindiging van de pluimveehouderij
- voortzetting van het akkerbouwbedrijf
- het kleinschalig houden van dieren, i.c. twee volwassen paarden.

De melding ligt met ingang van donderdag 5 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.
.
Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.