Kennisgeving melding activiteitenbesluit Week -04

Kennisgeving melding activiteitenbesluit Week -04

Dit item is verlopen op 05-03-2015.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer, bekend dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

Voor:  het veranderen (plaatsen en in gebruik nemen van een vulstation voor duikflessen in een bestaande ruimte) van het horecabedrijf Oud Zumpelveld
Locatie:                     Irmstraat 23 te Simpelveld
Datum melding:     31 december 2014
Dossiernummer:   41633

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn.

De melding ligt met ingang van donderdag 22 januari 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.

Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.