Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieubeheer Week-1

Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieubeheer Week-1

Dit item is verlopen op 10-01-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor: het veranderen van een agrarisch bedrijf (realisatie van een sleufsilo)
Locatie: Bosschenhuizen 3 te Simpelveld
Zaaknummer: 105091

De melding ligt met ingang van donderdag 3 januari 2019 gedurende zes weken, derhalve tot en met 13 februari 2019, voor een ieder ter inzage. De melding kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij het Klantencontactcentrum van de gemeente aan de Markt 1, 6369 AH Simpelveld. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.