Kennisgeving mandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg - week 52

Kennisgeving mandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg - week 52

Dit item is verlopen op 10-01-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij bij besluit van 20 december 2016 hebben ingestemd met een geactualiseerd “Mandaatbesluit gemeente Simpelveld aan de Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg”.

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg voert voor de gemeente Simpelveld diverse milieutaken uit. In de bij het mandaatbesluit behorende mandaat-, volmacht- en machtigingslijst is vastgelegd welke taken en bevoegdheden de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg namens het college van de gemeente Simpelveld mag uitvoeren.

Het mandaatbesluit treedt in werking per 1 januari 2017. Het mandaatbesluit ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1, 6369 AH Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.