Kennisgeving intrekking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 42

Kennisgeving intrekking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 42

Dit item is verlopen op 23-10-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben ingetrokken:

• Voor  : plaatsen schutting
  Locatie  : Minister Ruijsstraat 3 te 6351 CH Bocholtz
  Verzenddatum : 7 oktober 2014
  Dossiernummer : 35996

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.