Kennisgeving: inlichtingen betreffende registratie als kiezer, Landelijk Referendum 2016 - week 4

Kennisgeving: inlichtingen betreffende registratie als kiezer, Landelijk Referendum 2016 - week 4

Dit item is verlopen op 04-02-2016.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat iedere inwoner van deze gemeente bij Afdeling Dienstverlening, Markt 1 de inlichting kan verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregistreerd.

Op de grond dat hij/zij niet of niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken.

Voor informatie kunt u de Afdeling Dienstverlening bellen, telefoon 14 045.