Kennisgeving evenementen week 47

Kennisgeving evenementen week 47

Dit item is verlopen op 28-11-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  •   intocht Sint Nicolaas in de kern Simpelveld.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 november 2018 van 13.00 uur tot 16.30 uur. Rond 13:30 uur gaan de bezoekers vanaf het station van de ZLSM in tocht naar het gemeentehuis, via de route: Stationsstraat, Nieuwe Gaasstraat, Doctor Ottenstraat, Stampstraat, Doctor Poelsplein, Markt.

De stukken liggen vanaf 21 november 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met de beslissing;
• uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
• onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG

Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.