Kennisgeving besluit mobiel breken bouw-en sloopafval

Kennisgeving besluit mobiel breken bouw-en sloopafval

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Van: Kok Lexmond B.V.
Locatie: Bocholtzerweg 11 te Simpelveld
Datum melding: 18 februari 2019
Zaaknummer: 110023 (gemeente) en 2019-201913 (RUDZL) 

De volgende activiteiten zijn gemeld: 
Het in werking hebben van een mobiele puinbreker voor het breken van circa 2500 ton steenachtig materiaal gedurende drie werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur in de periode van 11 maart 2019 tot 10 juni 2019.

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van 12 maart 2019 gedurende twee weken voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.