Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -9

Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -9

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor            : het bouwen van een weegbrug, het tijdelijk creëren van een
                      opslagruimte en het plaatsen van een tijdelijke
                      kantoorcontainer
Locatie        : Bocholtzerweg 18 te 6369 TG Simpelveld    
Dossiernummer     : 91314    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 april 2018