Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week 6

Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week 6

Dit item is verlopen op 15-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                : realisatie nieuwe bedrijfsloods
Locatie            : Heiweg 171, 6351 HP Bocholtz    
Dossiernummer         : 83632    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 maart 2018.

Voor                : tijdelijk gebruik woonunit
Locatie            : Wijnstraat 11, 6369 GJ Simpelveld    
Dossiernummer         : 90362    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 maart 2018.

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van de, door de gemeenteraad op 14 december 2017 vastgestelde structuurvisie ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ (SVREZL).

In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van de beleidsvelden detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen in de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal) vastgelegd.