Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -50

Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -50

Dit item is verlopen op 11-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor legalisatie garage
Locatie Heiweg 201a 6351 HT in Bocholtz    
Dossiernummer 54852

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 januari 2016.