Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -37

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -37

Dit item is verlopen op 16-09-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het plaatsen van palen t.b.v. camerabewaking van het zonnepark
Locatie : Preutersweg ongenummerd te Bocholtz
Dossiernummer : 136977

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 oktober 2020.