Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -19

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -19

Dit item is verlopen op 14-05-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : Het vernieuwen van een agrarische stal 
Locatie : Koolhoverweg 30, 6351 JD Bocholtz
Dossiernummer : Zaaknummer 110721

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 juni 2019.