Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week- 9

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week- 9

Dit item is verlopen op 17-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                : het plaatsen van een luifel aan de voordeur    
Locatie            : Bernhardstraat 1 te 6351 AX Bocholtz    
Dossiernummer : 58509    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 maart 2016.