Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -3

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -3

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : plaatsen van een erfafscheiding
Locatie : perceel naast Dr. Poelsplein 16, Simpelveld
Dossiernummer : 106855

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 februari 2019.