Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -37

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -37

Dit item is verlopen op 19-09-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : realiseren van een bedrijfsloods
Locatie                                   : Heiweg 171 te 6351 HP Bocholtz  
Dossiernummer                     : 83632           

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 oktober 2018.

Voor:   realiseren van een bedrijfsloods
Locatie : Waalbroek ongenummerd te Simpelveld  
Dossiernummer :93148           
 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 november 2018.

Voor                                       : realiseren woonzorg
Locatie                                   : Baneheide 24 te 6351 JW Bocholtz
Dossiernummer                     : 89940           

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 oktober 2018.