Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -2

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -2

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : bouwen bedrijfswoning/legalisatie tijdelijk bewonen bedrijfsloods  
Locatie : Tienbaan 3, 6351 AH Bocholtz
Dossiernummer : 104546

Voor : plaatsen tijdelijke informatie-unit en tijdelijke weg  
Locatie : Raffelsbergweg 6 te Simpelveld
Dossiernummer : 97594

Beide beslistermijnen worden verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens.