Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -26

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -26

Dit item is verlopen op 03-07-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend 

dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het aanpassen van de bedrijfsloods
Locatie : Schiffelderstraat 46 Simpelveld
Dossiernummer :11180

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens.