Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -22

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -22

Dit item is verlopen op 13-07-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor  realiseren woonhuis                                     
Locatie Vlengendaal 146a, 6351 HG Bocholtz
Dossiernummer 74710

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 juli 2017.