Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -12

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -12

Dit item is verlopen op 24-04-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor Uitbreiden carport                                 
Locatie Baneheiderweg 54, 6351 JR Bocholtz    
Dossiernummer 71133

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 april 2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor Realiseren bedrijf aan huis                                     
Locatie Sweijersgewanden 7, 6369 HB Simpelveld    
Dosiernummer 75315

 De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 april 2017.