Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -11

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -11

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                : legaliseren erfafscheiding
Locatie            : St. Remigiusstraat 47, 6369 EL Simpelveld    
Dossiernummer         : 91415    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 april 2018.

Voor                : realiseren dakkapel
Locatie            : Julianastraat 49, 6351 GB Bocholtz    
Dossiernummer         : 92299

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 mei 2018.