Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -45

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -45

Dit item is verlopen op 11-11-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend 

dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het aanbrengen van een overkapping
Locatie : Pannisserweide 34, 6369 GW Simpelveld
Dossiernummer : 139449

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 december 2020.