Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -42

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -42

Dit item is verlopen op 21-10-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het verbouwen van twee woningen en één winkel in drie woningen inclusief de verbouw van 18 garageboxen
Locatie : Irmstraat 25-27, 6369 VL Simpelveld
Dossiernummer : 138704

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 november 2020.

Voor : het plaatsen van een wegkruis 
Locatie : ter hoogte van Bocholtzerweg 35 te Simpelveld, kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie C, nummer 2303
Dossiernummer : 138587

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 november 2020.