Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -41

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -41

Dit item is verlopen op 16-10-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor  de aanleg van een halfverharding en het wijzigen van het gebruik van een garage.
Locatie: Prickart 41, 6351 AE Bocholtz       
Dossiernummer: 118004      

De beslistermijn wordt verlengd in verband met een zorgvuldige besluitvorming. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum: uiterlijk 18 november 2019.