Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -2

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -2

Dit item is verlopen op 15-01-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het realiseren van een overkapping
Locatie : Kerkeveld 27, 6351 LA Bocholtz
Dossiernummer : 124358

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 januari 2020.