Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -25

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -25

Dit item is verlopen op 24-06-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het verbouwen van het bestaande woonhuis inc. tuin 
Locatie : Gillissenstraat 10, 6369 ER Simpelveld
Dossiernummer : 131464

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 juli 2020