Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -21

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -21

Dit item is verlopen op 27-05-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : Het tijdelijk wijzigen van het gebruik van de bestaande bedrijfswoning   
Locatie:  Baneheide 33, 6353 AK, Baneheide
Dossiernummer : 128675

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het beoordelen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 juni 2020.