Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -9

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -9

Dit item is verlopen op 10-03-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: Realisatie dakkapel, zonnepanelen en legalisatie airco-unit
Locatie: Vliexstraat 22, 6369 HH te Simpelveld 
Dossiernummer: 145450         

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 april 2021.

Voor:Plaatsing zonnepanelen op monument
Locatie : Bulkemstraat 43, 6369 XT Simpelveld
Dossiernummer : 145734         

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 april 2021.