Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -8

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -8

Dit item is verlopen op 03-03-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Opvullen talud achter loods
Locatie : Bocholtzerweg 28a 6369 TH Simpelveld
Datum ontvangst : 8 februari 2021
Dossiernummer : 147178

• Voor : Oprichten hekwerk en poort
Locatie : Vlengendaal 51 6351 HB Bocholtz
Datum ontvangst : 8 februari 2021
Dossiernummer : 147180

• Voor : Legalisatie buitenunit en bijplaatsen tweede unit
Locatie : Leliestraat 7 6351 BN Bocholtz
Datum ontvangst : 10 februari 2021
Dossiernummer : 147239

• Voor : Wijzigen bestemming en verbouwen woning
Locatie : Deus 1 6369 GA Simpelveld
Datum ontvangst : 09 februari 2021
Dossiernummer : 147247


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.