Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -7

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -7

Dit item is verlopen op 24-02-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : Legalisatie airco-unit
Locatie : Schoolstraat 19, 6351 EG te Bocholtz
Dossiernummer : 145077

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 maart 2021