Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 5

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 5

Dit item is verlopen op 10-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor wijzigen bestemming groen naar wonen
Locatie Rosaliestraat 11, 6351 LG Bocholtz
Verzenddatum 21 januari 2016
Dossiernummer 58056
Voor legalisatie bouwen carport
Locatie Steenstraat 6, 6369 AK Simpelveld
Verzenddatum 18 januari 2016
Dossiernummer 56135
Voor realiseren bedrijf aan huis
Locatie Kruinweg 6,  6369 TZ Simpelveld
Verzenddatum 20 januari 2016
Dossiernummer 57591
Voor legalisatie van de garage
Locatie Baneheide 31, 6353 AK Baneheide
Verzenddatum 26 januari 2016
Dossiernummer 55928
Voor legalisatie hekwerk
Locatie Molsberg 96, 6369 GP Simpelveld
Verzenddatum 27 januari 2016
Dossiernummer 57426
Voor kappen beuk en berk
Locatie Rosaliestraat 11, 6351 LG Bocholtz
Verzenddatum 28 januari 2016
Dossiernummer 57475

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.