Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -53

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -53

Dit item is verlopen op 12-01-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor: het vervangen van het dak en het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak bij de woning
Locatie                   : Norbertijnenstraat 12, 6369 CM  Simpelveld
Verzenddatum       : 23 december 2020
Dossiernummer     : 142391

Voor  legalisatie airco-unit
Locatie             : Roukouwlerweg 1, 6351 HH te Bocholtz
Verzenddatum       : 22 december 2020
Dossiernummer     : 143880

Voor: plaatsing airco-unit
Locatie                   : Moogstraat 13, 6369 HC te Simpelveld
Verzenddatum       : 22 december 2020
Dossiernummer     : 143874

Voor  legalisatie airco-unit
Locatie                   : Houbiersstraat 33, 6369 CB te Simpelveld
Verzenddatum       : 22 december 2020
Dossiernummer     : 143595

Voor                       : plaatsing airco-unit
Locatie                   : Huls 21 , 6369 ES te Simpelveld
Verzenddatum       : 22 december 2020
Dossiernummer     : 143377

Voor                       : legalisatie hekwerk en schuifpoort
Locatie                   : Vlengendaal 31, 6351 HB te  Bocholtz
Verzenddatum       : 22 december 2020
Dossiernummer     : 142480

Voor                       : legalisatie airco-unit
Locatie                   : Groeneboord 28, 6351 ED te Bocholtz
Verzenddatum       : 22 december 2020
Dossiernummer     : 143604

Voor                       : plaatsing airco-unit
Locatie                   : De Pomerio 11, 6351 ED te Bocholtz
Verzenddatum       : 22 december 2020
Dossiernummer     : 144391

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.