Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -46

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -46

Dit item is verlopen op 18-11-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : uitbreiden woning
Locatie : Persoonstraat 8, 6351EM Bocholtz
Dossiernummer : 139870

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 december 2020.