Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -46

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -46

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

• Voor : Wijzigen bestemming en brandveiligheid
  Locatie : Dr. Nolenstraat 9, 6351 GL Bocholtz
  Datum ontvangst : 12 september 2019
  Dossiernummer : 120495

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 december 2019.