Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-3

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-3

Dit item is verlopen op 14-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                : realiseren woonhuis
Locatie            : Vlengendaal 91, 6351 HC Bocholtz    
Dossiernummer         : 88578

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 februari 2018. 

Voor                : het realiseren van een nagelstudio
Locatie            : Hofstraat 2, 6351 BD Bocholtz    
Dossiernummer         : 84987

De beslistermijn wordt eenmalig verlengd met maximaal 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 februari 2018.