Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -37

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -37

Dit item is verlopen op 16-09-2020.

Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaatsvergunning voor het verkopen van goederen of etenswaren in een kraam of wagen in het zomerseizoen (1 april 2021 t/m 30 september 2021) kan hiertoe een aanvraag indienen.

Standplaatsen worden uitsluitend verleend voor de locaties als genoemd in de ‘Nadere regels standplaatsen 2018’ en volgens de daarin genoemde verdelingsprocedure en toetsingscriteria. De regels kunt u raadplegen op www.simpelveld.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving (programma 1: veiligheid).

In het gemeentehuis ligt een aanvraagformulier klaar, waarmee u een standplaatsvergunning kunt aanvragen. Het aanvraagformulier is ook te downloaden via de website van de gemeente. Aanvragen die op of na 1 januari 2021 zijn ontvangen, kunnen buiten behandeling worden gelaten.