Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -37

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -37

Dit item is verlopen op 18-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het verbouwen van een bedrijfspand
Locatie : Wilhelminastraat 22, 6351 GN Bocholtz
Dossiernummer : 116312

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 oktober 2019.