Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -36

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -36

Dit item is verlopen op 11-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor : plaatsen dakkapel voorzijde woning
  Locatie : Kerkeveld 38, 6351 LA Bocholtz
  Datum ontvangst : 22 augustus 2019
  Dossiernummer : 119718

• Voor : plaatsen twee kozijnen in zijgevel
  Locatie : Dr. Ottenstraat 48, 6369 VP Simpelveld
  Datum ontvangst : 26-08-2019
  Dossiernummer : 119717

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.