Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -30

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -30

Dit item is verlopen op 29-07-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het tijdelijk wijzigen van het gebruik c.q. herschikken van de  stallingsactiviteiten van bestaande bedrijfsgebouwen

Locatie: Baneheide 33, 6353 AK te Baneheide 
Dossiernummer                     : 133571 

   
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 augustus 2020.

Voor :het plaatsen van een airco- installatie
Locatie                                   : Stampstraat 43b te Simpelveld      
Dossiernummer                     : 133266