Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

Dit item is verlopen op 21-01-2016.

Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg inclusief tijdelijke brug. 

De bouwweg is ten behoeve van de uitbreiding van de RWZI, (rioolwater zuiveringsinstallatie), gelegen aan de Raffelsbergweg 6 tot aan de Bulkemstraat ter hoogte van de huisnummers 28-30 te Simpelveld. Kadastraal bekent SPV00-M58, SPV00-M63, SPV00-D3434 en SPV00-D3435 te Simpelveld.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 57313. Verzenddatum 7 januari 2016.