Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-28

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-28

Dit item is verlopen op 12-07-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor Renovatie pand
Locatie Dr.Nolensstraat 3 6351 GL Bocholtz
Verzenddatum 30 juni 2016
Dossiernummer 58947