Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-25

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-25

Dit item is verlopen op 02-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor : Legalisatie 2 erfafscheidingen
Locatie : Steenberg 5, 6351 AP Bocholtz
Dossiernummer : 96436

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 juli 2018.