Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21

Dit item is verlopen op 02-07-2019.

 Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor: het legaliseren van een keerwand ter plaatse van een bedrijfspand
Locatie :Waalbroek 4, 6369 TE Simpelveld
Verzenddatum       : 13 mei 2019
Dossiernummer     : 110791

Voor: het veranderen van de gevelreclame bij een bestaand cafetaria
Locatie : Wilhelminastraat 3, 6351 GN Bocholtz
Verzenddatum       : 14 mei 2019
Dossiernummer     : 113805

Voor :het intern verbouwen van de woning en het vervangen van bestaande en plaatsen van nieuwe kozijnen, alsmede het bouwen van een erfafscheiding
Locatie :Vlengendaal 87, 6351 HC Bocholtz
Verzenddatum : 14 mei 2019
Dossiernummer : 112362

Voor: het realiseren van een dakkapel aan de achterzijde bij een bestaand woonhuis
Locatie : Vlengendaal 82, 6351 HE Bocholtz
Verzenddatum       : 15 mei 2019
Dossiernummer     : 112534

Voor: de legalisatie van afwijkende bouwactiviteiten t.o.v. een verleende omgevingsvergunning voor twee agrarische stallen (met zaaknummer 70658)
Locatie : Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
Verzenddatum       : 16 mei 2019
Dossiernummer     : 109750

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • ​waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.
     

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.