Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -20

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -20

Dit item is verlopen op 20-05-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

• Voor : Uitbreiding agrarische bedrijfsloods
  Locatie : Rodeputserveldweg 1 6369 SG Simpelveld
  Datum ontvangst : 17 januari 2020
  Dossiernummer : 126416

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 juni 2020.